Strona główna
Internetowej
Gazety KatolikówZapraszamy również do naszego antykwariatu

[Rozmiar: 96847 bajtów]
stron 112, cena 20.00 zł
Stanisław Krajski
Masoneria i scjentologia

Organizacje scjentologiczne to jedno z ramion-odnóg masonerii, poprzez które realizuje ona swoje cele i sprawuje władzę, to cenne dla masonerii narzędzie zyskiwania ważnych informacji o różnorodnym charakterze, to ważny masoński instrument niszczenia chrześcijaństwa tak w duszach ludzkich jak i obszarze kultury oraz życia społecznego. Najważniejsza jednak jest rola jaką scjentologia spełnia w służbie samemu szatanowi. Scjentologia to, jak wszystko na to wskazuje, płaszczyzna, na której człowiek i szatan zawierają umowę, w ramach której człowiek zyskuje pieniądze, władzę, informacje, a szatan otrzymuje w całkowite władanie dusze ludzkie
[Rozmiar: 291671 bajtów] W obronie Krzyża
(red. Maria Kominek OPs i Stanisław Krajski),
stron 208, cena 25 zł
Z wprowadzenia:
Ta książka nie ma autora. Trudno też powiedzieć, że ma wielu autorów. To raczej zbiór różnego typu dokumentów odnoszących się do tego, co działo asie na Kakowskim Przedmieściu przed Pałacem Prezydenckim po 10 kwietnia 2010 r., ze szczególnym uwzględnieniem okresu 3 sierpnia – 29 września 2010.
Dokumenty te stanowią opowieść o Obrońcach Krzyża, o ich heroicznej modlitewnej walce o Prawdę, o miejsce Krzyża w polskim życiu publicznym, o to, by Polska była Polską.
Zawierają też opis bezprecedensowych ataków dokonywanych na Krakowskim Przedmieściu na Obrońców Krzyża, na Krzyż Smoleński, na Krzyż jako taki, na Kościół katolicki, jego świętości i wartości.
[Rozmiar: 94790 bajtów]
stron 114, Cena 15.00 zł
wraz z kosztami wysyłki
Zamów »»
Stanisław Krajski
Tu chodzi o Polskę
(obszerne fragmenty ksiązki):  można przeczytać tu:
[Rozmiar: 46134 bajtów]
Zamów »»
stron 168, Cena 20.00 zł
wraz z kosztami wysyłki
Michał Krajski i Stanisław Krajski
Świat Michała
W przedsionku mądrości

Spis treści:
Wstęp
Rozdział I – Słońce i mądrość
Rozdział II –Umiłowanie mądrości
Rozdział III – Pierwsze kroki
Rozdział IV – Tworzywo
Rozdział V – Byty i wytwory
Rozdział VI – Bóg
Rozdział VII – Przyroda
Rozdział VIII – Człowiek i osoba
Rozdział IX – Prawda i dobro
Rozdział X – Piękno
Rozdział XI – Drugi księżyc

[Rozmiar: 29326 bajtów]
Zamów »»
stron 168, cena 20.00 zł
wraz z kosztami wysyłki
Stanisław Krajski
Masoneria i kryzys
Spis treści:
Wstęp
Rozdział I – Masoneria i... orzechy piorące
Rozdział II – Natura kryzysu
Rozdział III – Kryzys eschatologii
Rozdział IV – Utopia i kryzys – narodziny utopii
Rozdział V – Utopia i kryzys – ostateczny kształt utopii masońskiej
Rozdział VI – W jaki sposób A. Huxley promuje Nowy Wspaniały Świat?
Rozdział VII – W jakim stopniu masońska utopia została już zrealizowana?
  1. Dżihad i McŚwiat
  2. Natura McŚwiata
  3. Do kogo należy McŚwiat?
  4. Niszczenie państw i tworzenie tajnej władzy
Rozdział VIII – Geneza kryzysu – czasy starożytne
Rozdział IX – Geneza kryzysu – czasy nowożytne: perspektywa kultury
  1. Pogańska reforma religii
  2. Pogańska reforma filozofii
  3. Pogańska reforma moralności i polityki
  4. Nowa religia i nowa moralność – w niewoli pychy
Rozdział X – Geneza kryzysu – czasy nowożytne: działania masonerii
  1. Powstanie organizacji różokrzyżowców
  2. Powstanie masonerii i jej agend
  3. Kolonizacja Ameryki i powstanie USA
  4. Rewolucja Francuska
  5. Rewolucja Włoska
  6. Rewolucja Rosyjska
Rozdział XI – Geneza kryzysu – czasy współczesne – tworzenie masońskich struktur światowych
  1. System Rezerwy Federalnej
  2. Rada Polityki Zagranicznej (CFR)
  3. Klub Bilderberg
  4. Komisja Trójstronna
  5. Tajny Plan i kryzys
Rozdział XII – Przebieg kryzysu w Polsce: kryzys układu – od Michnika do Tuska
Rozdział XIII – Przebieg kryzysu w Polsce: kryzys narodu
Zakończenie: I co dalej?
Bibliografia


[Rozmiar: 29326 bajtów]
stron 87, cena 15.00 zł
wraz z kosztami wysyłki
Zamów »»
Stanisław Krajski
Zrozumieć i pokochać Polskę
Spis treści:
Wstęp
Rozdział I – Ojczyzna – wiara – wolność
Rozdział II – Tradycja – szlachetność – wolność
Rozdział III – Jacek Soplica czy ks. Robak – historia wciąż się powtarza
Rozdział IV – Jankiel – wzór polskiego Żyda
Rozdział V – Telimena i Matka Polka
Rozdział VI – Europejska obsesja czyli ludzie „rozsądni”
Rozdział VII – Czy „Pan Tadeusz” jest propozycją emigracji wewnętrznej?
Zakończenie
Bibliografia

[Rozmiar: 46134 bajtów]
stron 128, Cena 20.00 zł
wraz z kosztami wysyłki
Zamów »»
Stanisław Krajski
Masoneria polska 2009
Spis treści:
Cześć I – Fakty, wydarzenia, oceny
Rozdział I – Satanizm masonerii
Rozdział II – Ofensywa Różokrzyżowców
Rozdział III – Tajemnice masonerii polskiej
Rozdział IV – Katolicy wobec Klubów Rotariańskich
Rozdział V – Czy masoneria zmienia swoją taktykę?
Rozdział VI – Rok 2000 – ujawnienie rąbka tajemnicy
Rozdział VII – Unia Europejska i Rząd Światowy
Rozdział VIIII – Masońska wizja Europy
Rozdział IX – Masoneria – realne zagrożenie czy obsesyjne podejrzenia?
Rozdział X – Spotkanie Komisji Trójstronnej w Warszawie – czy masoneria triumfuje?
Rozdział XI – Komisja Trójstronna i Klub Bilderberg
Rozdział XII – Polscy obywatele w Komisji Trójstronnej – kto jest kim?
Rozdział XIII – Nie ma tolerancji dla zwolenników tolerancji
Rozdział XIV – Nowy rzecznik masonerii?
Rozdział XV – Układ
Rozdział XVI – Nowy odłam masonerii w Polsce
Część II – Diagnoza
Rozdział XVII – Porażki masonerii
Rozdział XVIII – Zwycięstwa masonerii
Rozdział XIX – Masoneria i kryzys
Zakończenie – Przygotowania na przyszłość

[Rozmiar: 34546 bajtów]
stron 152, cena 20.00 zł
wraz z kosztami wysyłki
Zamów »»
Stanisław Krajski
Zawsze Polska
Spis treści:
Wstęp
Rozdział I – Co to znaczy być Polakiem?
Rozdział II – Bo Polska ma być bez skazy
Rozdział III – Ideał
Rozdział IV – Wiara
Rozdział V – Maryja jako Królowa Polski
Rozdział VI – Polska jako państwo katolickie
Rozdział VII – Ojczyzna
Rozdział VIII – Tradycja
Rozdział IX – Szlachetność
Rozdział X– Wolność
Rozdział XI Naród i inni
Rozdział XII – Wynarodowienie i zdrada
Rozdział XIII – Polskie spojrzenie na Europę
Rozdział XIV – Zakochać się w Polsce
Rozdział XV – Chodnik do Polski
Rozdział XVI – Zawsze Polska
Rozdział XVII – Kluby Konfederacji Barskiej
Zakończenie
Dodatek:
1. Śluby Lwowskie
2. Śluby Jasnogórskie
3. Milenijny Akt oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi, Matki Kościoła, za wolność Kościoła Chrystusowego
4. Akt założenia Konfederacji Barskiej
5. Juliusz Słowacki, Pieśń konfederatów barskich
6. Jan Paweł Woronicz, Przekleństwo rzucone na Targowiczan
7. Zofia Kossak-Szczucka, Dekalog Polaka
8. Adam Mickiewicz, Nie szukajmy odpłaty za zasługi dla Ojczyzny
9. Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi
[Rozmiar: 35415 bajtów]
stron 127, cena 20.00 zł
wraz z kosztami wysyłki
Zamów »»
Stanisław Krajski
Alfabet kultury polskiej

Alfabet to rozważania Autora na tematy ułożone alfabetycznie:
od "Architektura" po "Ziemiaństwo"
jak również i refleksje nad twórczością poetów i pisarzy polskich - od Apollinaire'a do Żeromskiego.
Stanisław Krajski,
Filozofia społeczna w "Przeglądzie Powszechnym" w latach 1884-1939
Znajdujemy tu zarysowaną w środowiskach intelektualnych skupionych wokół ośrodków jezuickich wizję katolickiej Polski. Są to rozważania z zakresu filozofii państwa, demokracji, gospodarki, filozofii, narodu i filozofii politycznej. Myśliciele ci zarysowali też dojrzałą koncepcję stosunków międzynarodowych oraz ustosunkowali się do problemu dezintegracji i integracji europejskiej.
Stron 206, cena 20.00 zł

Zamów »»

Maria Katarzyna Kominek OPs,
Rozważania Drogi Krzyżowej
W tej książce znajduje się dziewięć rozważań Drogi Krzyżowej, które były pisane na potrzeby naszej zakonnej wspólnoty lub używane w czasie nabożeństw wielkopostnych w kilku kościołach. Były również opublikowane na stronie internetowej Trzeciego Zakonu św. Dominika, gdzie podpisywałam je swoim zakonnym imieniem - s. Katarzyna. Wszystkie te rozważania są refleksją nad konkretnymi zdarzeniami, które pragnę oddać Chrystusowi i włączyć je w Jego krzyż. Dla ułatwienia i wzbogacenia kontemplacji są one tematycznie połączone ze znanymi dziełami sztuki religijnej. Oby przyczyniły się do pogłębionego przeżywania nabożeństwa Drogi Krzyżowej i do umiłowania Krzyża Chrystusowego.
Stron 108, cena 7.00 zł

Zamów »»


Zamów »»
Stanisław Krajski,
Unia Europejska - nowy Babilon
W książce między innymi:
 • Unia Europejska - argumenty za czy raczej przeciw
 • Unia Europejska - suwerenność "inaczej"
 • Rolnictwo Unii Europejskiej - po owocach poznacie ich
 • Czy Unia Europejska dotrwa do 2006 r. ?
 • Unia Europejska i masoneria
 • Unia Europejska i Rząd Światowy
 • Kościół w Unii Europejskiej
 • Papież i Unia Europejska
 • Biskupi Polscy wobec integracji europejskiej
 • Czy katolik powinien lękać się Unii Europejskiej?
 • Czy Unia Europejska jest państwem szatana?
 • Zdrada Ojczyzny i Unia Europejska
  Stron 160, cena 17.00 zł