Strona główna
Internetowej
Gazety Katolików

Aktualność słów Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski

 

Jesteśmy świadkami niezwykle zażartej walki złych mocy z Kościołem i z Polską. Jest rzeczą oczywistą, że szatan walcząc z Kościołem musi walczyć z Polską, musi, bo Polska jest jednym z ostatnich miejsc w świecie katolickim, gdzie nieustannie odmawia się różaniec święty, gdzie na porannych roratnych mszach jest pełno ludzi, gdzie jeszcze przed konfesjonałami stoją kolejki.

 

Pragnę przypomnieć niektóre wypowiedzi kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski. Słowa, które Kardynał wypowiadał w obliczu walki z komunizmem, dziś staja aktualne. Pozwoliłam sobie każdej wypowiedzi nadać tytuł, by podkreślić jak te słowa wpisują w dzisiejszą rzeczywistość.

 

I tak – mamy do czynienia z państwem liberalnym, które atakuje Kościół narożne sposoby. Jest też wezwanie do modlitwy, wezwanie tak bardzo podjęte przez Obrońców Krzyża i spełniane w trudzie i w upokorzeniach.

 

Mamy tez bezprzykładne szerzenie się nowego pogaństwa, szerzenie się, dodajmy za aprobatą czynników opiniotwórczych i mediów. Jesteśmy świadkami takiego upadku moralności, jakiego nie było nigdy w żadnym kraju chrześcijańskim i który jest dużo większy niż upadek moralności w ostatnich latach Imperium Rzymskiego.

 

Wreszcie – przypomnijmy sobie słynne słowa Kard. Hlonda, tylekroć powtarzane przez Prymasa Tysiąclecia: Zwycięstwo przyjdzie przez Maryję. A szatan najbardziej boi się Maryi!

Link do tekstów Kardynała Augusta Hlonda:

Niezwykle aktualne słowa kard. A. Hlonda

 

Maria Kominek OPs

7.12. 2010