Strona główna
Internetowej
Gazety Katolików

W dniu 7.08.2010 na adres mailowy krp1warszawa@policja.waw.pl Komendy Rejonowej Policji wysłaliśmy (każde z nas osobno) zawiadomienia mailowe o możliwości popełnienia przestępstwa. Jeśli ktoś z naszych czytelników chce wysłać podobne zawiadomienie może skorzystać z następującej treści:

 

 

 

                                                                                 Do

                                                                    Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

                                                                                ul. Wilcza 21
               
                                                                00-540 Warszawa

………………………….

 

 

 

                                                                   ZAWIADOMIENIE

                                                       o możliwości popełnieniu przestępstwa

 

            Na podstawie art. 304 § 1 k.p.k. zawiadamiam o możliwości popełnienia w dniu 9 sierpnia 2010 r. w godzinach wieczornych (prawdopodobnie o godz.23.00) w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu przed Pałacem Prezydenckim przestępstw polegających na: zakłóceniu spokoju publicznego, naruszeniu nietykalności cielesnej wielu osób, profanacji poświęconego krzyża przez osoby, które  podały swoje dane (GG : 6955616 tel : 507-630-571 ) w ogłoszeniu zamieszczonym pod adresem internetowym: http://www.racjonalista.pl/forum.php/s,351895   i osoby nieznane oraz wnoszę o wszczęcie w tej sprawie postępowania przygotowawczego.

 

Uzasadnienie

 

Swoje zawiadomienie opieram na następującej informacji, z którą zapoznałem się pod adresem internetowym: http://www.racjonalista.pl/forum.php/s,351895:

 

Oto treść tej informacji: "W związku z wydarzeniami dotyczącymi sytuacji zaistniałej wokół krzyża "Smoleńskiego" przed Pałacem Prezydenckim dnia 03.08 br. Oświadczeniami wydanymi przez Kancelarię Prezydenta, Kurię Metropolitalną Warszawy, Duszpasterstwa Akademickiego, Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, nie możemy już stać bezczynnie w tej sytuacji. Krzyż stał się symbolem politycznym, a nie religijnym, nie zgadzamy się na ...to ! Kancelaria Prezydenta RP ze względu na bezpieczeństwo Kleryków i Harcerzy odwołała oficjalną uroczystość przeniesienia krzyża do Kościoła Św. Anny, gdzie jest jego miejsce. Podjęto decyzję o pozostawieniu go na miejscu pierwotnym tj. przed Pałacem Prezydenckim. W związku z powyższym, my jako osoby prywatne deklarujemy się przenieść krzyż "Smoleński" do kaplicy Loterańskiej. Nie mamy zamiaru reprezentować któregokolwiek ugrupowania politycznego, ani władz. Nie boimy się grupki fanatycznych ludzi gotowych podzielić losu Chrystusa. Chcemy podejść do całej sytuacji z szacunkiem i godnością zaistnialych wokół krzyża zdarzeń. Naszym zdaniem spór jaki powstał udowadnia przynależność kościoła do sterowania państwa. Boimy się że pociągnie to za sobą niepotrzebne dyskusje. Nasze społeczeństwo już dość nacierpiało się przez incydent który miały miejsce 03.08 br. przed Pałacem Prezydenckim. Nie chcemy podziału narodu, przecież wszyscy jesteśmy tymi samymi ludźmi, obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej. Zwracamy się także z apelem do władz by nie przeszkadzały nam w podjętych przez nas krokach. Skoro nikt nie potrafi rozwiązać tej gehenny, rozwiążemy ją my, zwykli ludzie. Rozumiemy osoby walczące o swoje racje dotyczących krzyża, ale czy ci ludzie zastanowili się czy nie urażają w ten sposób innych ? Spotykamy się 09.08 o godzinie 23:00 przed Pałacem Prezydenckim. Późna godzina sprawi że nie spowodujemy uszczerbku w komunikacji miasta i oszczędzimy ten smutny widok turystom. Więcej informacji pod numerami GG : 6955616 Tel : 507-630-57"

 

 Maria Kominek

 Stanisław Krajski