Strona główna
Internetowej
Gazety Katolików

Stanisław Krajski

Czy Ruch Światło-Życie przekształci się w partię polityczną?

Forum Świętego Wojciecha opuszczają kolejni członkowie dając do zrozumienia, że zostali oszukani. Forum to bowiem w sposób oczywisty zaangażowało się w politykę zajmując takie samo stanowisko jak SLD, Platforma Obywatelska i Unia Wolności w kwestii integracji Polski z Unia Europejską. Takie postępowanie Forum skrytykował Arcybiskup Józef Michalik, który na płockim sympozjum o życiu duchowym w epoce postsekularnej głosząc referat zatytułowany „Blaski i cienie polskiego katolicyzmu” powiedział: „Niezdrowe, typowo polityczne zainteresowanie widać wobec Unii Europejskiej, czego przykładem jest powołane niedawno Forum Świętego Wojciecha zrzeszające grupy katolickie” (patrz materiał na naszej stronie pt. „Półprawda ma krótkie nogi”).

Tak więc Forum opuściła Akcja Katolicka, a ostatnio Ruch Rodzin Nazaretańskich, którego oświadczenie również zamieszczamy na naszej stronie. Główną więc siłą katolicką, w oparciu o którą Forum stara się utrzymać swój „katolicki autorytet” jest Ruch Światło-Życie. W związku z oświadczeniami przedstawicieli Akcji Katolickiej i Ruchu Rodzin Nazaretańskich pojawia się tu uzasadnione przypuszczenie, że tak centrala Ruchu Światło-Życie jak i jego inni animatorzy i członkowie nic nie wiedzą o tym, że firmują prounijne inicjatywy Forum (i to podwójnie raz jako Ruch, a drugi raz jako wydawnictwo skupione w Stowarzyszeniu Wydawców Katolickich, które jest również członkiem Forum). Wysyłamy więc do Krościenka e-mail zawierający powyższy tekst mając głęboką nadzieję, że przyniesie on stosowne oświadczenie tego Ruchu odcinające się od Forum Św. Wojciecha.

P.S. Namawiamy naszych czytelników o wysyłanie e-mailów do wydawnictw kościelnych skupionych w Stowarzyszeniu Wydawców Katolickich z zapytaniem czy faktycznie wspierają integrację Polski z Unią Europejską za pośrednictwem Forum Św. Wojciecha. Ich adresy e-mailowe znaleźć można na naszej stronie w materiale pt. „Półprawda ma krótkie nogi”