Strona główna
Internetowej
Gazety Katolików

Modlitwa bł. Ks. Michała Sopoćko

O krzyżu święty

 

O krzyżu święty,

Droższy mi nad wszelki blask i cenę najświetniejszych i najdroższych kamieni!

Tyś był kresem prac i trudów Pana Jezusa, końcem cierpień i początkiem chwały Jego

Oraz wstępem do wielmożności królestwa Bożego.

Obejmuję cię,

Całuję cię,

Do serca swego tulę jako najdroższy mój klejnot.

Z ciebie weseli się niebo,

Przed Toba drży piekło.

Tyś jest jarzmem wdzięcznym i zadatkiem wiecznej szczęśliwości,

odpocznieniem i siłą każdego chrześcijanina.

Niech przez Ciebie przyjmie mnie ten, który przez ciebie mnie odkupił

I z miłosierdzia swojego na tobie za mnie umarł.