Strona główna
Internetowej
Gazety Katolików

Stanisław Krajski

Czy telewizja PULS została objęta ekskomuniką latae sententiae ?

Swoją ocenę telewizji PULS przedstawiłem parę miesięcy po jej powstaniu w materiale pt. „Komu bije PULS?” Analiza przedstawianych w niej programów doprowadziła mnie do wniosku, że ten „puls” nie bije ani dla katolików ani dla Polaków, że jest to jakiś „postępowy” i kosmopolityczny katolicyzm, bardziej „postępowy” i kosmopolityczny niż katolicki.

Od tego czasu telewizji PULS jeszcze się, moim zdaniem, pogorszyło. Początkowo starano się tam, aby program jednak jakoś odpowiadał hasłu „telewizji familijnej”, a więc telewizji bez seksu i przemocy. Obecnie, być może w ramach walki o przetrwanie, coraz tam więcej filmów brutalnych pełnych strzałów, krwi i mordobicia. Nie o tym jednak chciałem pisać. PULS w ramach tej wyraźnej komercjalizacji posunął się do reklamy telewizji „Canal plus”, reklamy, której akcja rozgrywa się w...konfesjonale podczas...spowiedzi. Penitent stwierdza, miedzy innymi, że nie widział jakiego meczu, a spowiednik mówi: „Żałuj synu..”.

Tak po ludzku jest to jakieś świętokradztwo. Jakże bowiem inaczej nazwać robienie sobie żartów z Świętego Sakramentu?

Kościół podchodzi do tego jednak jeszcze poważniej. Sakrament pojednania jest bowiem pod jego szczególną ochroną. Wyrażone to jest w specjalnym dokumencie Kongregacji Nauki Wiary podpisanym przez jej Prefekta kard. Josepha Ratzingera i zatytułowanym „Dekret o ekskomunice, której podlegają ujawniający treść spowiedzi”.

Ostatni akapit tego dokumentu brzmi: „Niezmiennie pozostaje w mocy przepis Kan. 1388, że ktokolwiek nagrywa przy pomocy jakiegokolwiek urządzenia technicznego to, co w Spowiedzi sakramentalnej prawdziwej lub symulowanej. Własnej lub kogoś innego, jest mówione przez spowiednika lub przez penitenta, czy upowszechnia to za pośrednictwem środków masowego przekazu podpada pod ekskomunikę latae sententiae.”

Przypomnijmy jeszcze czym jest ekskomunika. W „katechizmie Kościoła Katolickiego w punkcie 1463 czytamy: „Niektóre grzechy, szczególnie ciężkie, objęte są ekskomuniką, najsurowszą karą kościelną, która nie pozwala na przyjmowanie sakramentów i wykonywanie pewnych aktów kościelnych.

Dopowiedzmy, że ekskomunika latae sententiae jest to ekskomunika „wiążąca mocą samego prawa”, a więc ekskomunika, której nałożenie następuje niejako automatycznie po popełnieniu czynu bez wydania przez Kościół specjalnego związanego z nią dokumentu.

Wnioski z powyższego, jakie należy wyciągnąć w stosunku do kierownictwa i pracowników telewizji PULS są jednoznaczne.