Strona główna
Internetowej
Gazety Katolików

Św. Józef Sebastian Pelczar

Modlitwa krzyża

 

Za przykładem Twoim, o Matko Bolesna czczę krzyż Chrystusowy,

Bo ten krzyż jest ołtarzem,

Na którym ten najwyższy Kapłan dokonał ofiary za zbawienie ludzi;

Krzyż jest kluczem

Którym ten Zbawca Najświętszy otworzył niebo,

Krzyż jest katedrą,

 z której ten Mistrz Najmądrzejszy przemawia do świata;

Krzyż jest chorągwią,

która ten Wódz Naczelny rozwinął,

A zarazem mieczem, który pokonał zły świat i szatana.

Z miłości do Ciebie Jezu, chciałbym również ukochać mój krzyż,

Ale jakże ja jestem niepodobny do Ciebie!

Tyś dla mnie dźwigał ciężki krzyż,

a ja uciekam nawet od lekkich krzyżyków