Strona główna
Internetowej
Gazety Katolików

Stanisław Krajski

Przykład patriotyzmu

Nasza strona jest z założenia apolityczna. Nie oznacza to, że nie podejmujemy problemów pojawiających się w płaszczyźnie politycznej. Podejmujemy, ale z perspektywy patriotycznej, narodowej, katolickiej. Nie chcemy tylko mieszać się wprost do polityki, uprawiać jej, zajmować stronę w sporach personalnych itp.

Drukujemy zatem poniższy list nie jako list o charakterze politycznym, ale jako świadectwo patriotyzmu i pozbawionej egoizmu postawy politycznej, postawy, która zakłada, że najważniejsze jest dobro wspólne. Chcemy zwrócić, tak przy okazji uwagę, na to, że gest Dariusza Ratajczaka jest gestem wymagającym od niego dużego wyrzeczenia i samozaparcia. Gdyby został radnym, co było bardzo prawdopodobne, jego problemy finansowe przestałyby istnieć. Miałby z czego utrzymać rodzinę.

Ten fakt powinien być dla nas dodatkową zachętę, by wspomóc go finansowo w tej trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się za sprawa sił antypolskich – patrz – wywiad z Dariuszem Ratajczakiem.


Poseł Jerzy Czerwniński, Opole

Szanowny Panie Pośle!

Po głębokim namyśle rezygnuję z kandydowania do Sejmiku Województwa w Opolu (Okręg nr 5 - Brzeg-Nysa, pozycja nr. 1) z listy Komitetu Wyborczego RAZEM POLSCE. Pomimo szacunku, jakim Pana darzę, nie mogę firmować własnym nazwiskiem przedsięwzięć politycznych, które obiektywnie rozbijają ciężko wypracowaną jedność obozu patriotyczno-narodowego w Polsce. Co więcej, dziwi mnie fakt, że na listach RAZEM POLSCE znajdują się osoby przypadkowe oraz kandydaci, którzy - wbrew Pana powszechnie znanemu stanowisku - swymi działaniami wyrażają aprobatę dla wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Na to nie było i nie będzie mojej zgody. W nadchodzących wyborach samorządowych, w których nie będę kandydatem na radnego z jakiejkolwiek listy wyborczej, będę wzywał do głosowania na kandydatów rekomendowanych przez Ligę Polskich Rodzin.

Opole, 24.09.A.D. 2002.

Z szacunkiem

dr Dariusz Ratajczak