Strona główna
Internetowej
Gazety Katolików

Ta strona ma być patriotyczną i katolicką gazetą internetową. Miłość do Chrystusa, Jego Matki, Królowej Polski i Kościoła, miłość do Ojczyzny mają wyznaczać jej treść. Kierując się tą miłością i tylko nią będziemy prezentowali to, co potrzebne do polskiej i katolickiej, podkreślmy - ortodoksyjnej, formacji, do wiernej służby Polsce, Bogu i Kościołowi. Będziemy pisać o tym, co dobre, ale również piętnować, podkreślmy - z miłością, wszelkie zło, które zagrażać będzie z zewnątrz czy z wewnątrz, temu, co kochamy, przede wszystkim to zło i te zaniedbania, o których wszelkie, wszechobecne wręcz dziś z różnych powodów cenzury i autocenzury nie pozwalają pisać.

Chcemy Polski Niepodległej i Wspaniałej, Polski Wielkiej tą prawdziwą Wielkością Prawdy, Dobra, Sprawiedliwości, Kultury, Honoru.

Pragniemy by Kościół w Polsce był zawsze Gorący, Żywy, Heroiczny w wierności Bogu i wobec zła i głupoty tego świata, pragniemy Kościoła czystej Wiary, moralnej Konsekwencji, Kościoła, w którym myśli się po Katolicku, w którym wszyscy będziemy Jedno (ale w Chrystusie, a nie w słabościach i błędach), Kościoła, który z Odwagą i Wszędzie buduje Królestwo Chrystusowe na ziemi.

Będziemy starali się upowszechniać to co polskie i najlepsze a więc polską, prawdziwie polską, kulturę, w tym polską myśl katolicką, filozofię i teologię, którą tworzyli nasi wielcy przodkowie. Będziemy starali się również upowszechniać to, co katolickie i najlepsze, naukę Kościoła, a szczególnie te jej elementy, które z różnych względów ostatnio się przemilcza lub zaniedbuje, naukę wielkich Doktorów i Świętych. Będziemy starali się być bezkompromisowi i jednoznaczni. Tylko „tak, tak" i „nie, nie". Żadnego tabu, żadnych przemilczeń i niedopowiedzeń. Będziemy analizować sytuację Kościoła w Polsce pytać, zastanawiać się, wskazując dobro i szukając dróg, na których będzie można je pomnożyć, obnażając zło i zaniedbanie, które go plami, dociekając natury tego zła i zaniedbania, jego korzeni, zastanawiając się nad tym jak je wyeliminować. Będziemy skupiać się na polskich problemach, troską pochylać się nad Polską, zastanawiać się nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością Polski, nad tym co zrobić dla jej Wielkiego Jutra. Będziemy tropić zdradę i nazywać ją po imieniu, walczyć z nowym wynarodowieniem i przeciwstawiać się kolejnemu jej rozbiorowi - tzw. integracji z Unia Europejską.

Stanisław Krajski
Maria K. Kominek OPs