Strona główna
Internetowej
Gazety Katolików

Szanowny Panie,

Pragnę przekazać Panu oświadczenie jakie przesłałem we środę do KAI. Jednocześnie informuje (co też jest ważne) że Ruch Rodzin Nazaretańskich nie uczestniczył w tworzeniu listu do Irlandczyków jaki został przygotowany przez Radę Forum Św. Wojciecha. O przygotowaniu i wysłaniu tego listu dowiedzieliśmy się już po fakcie.

Oświadczenie:

„W poniedziałek, 25.11.2002 przedstawiciel Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Forum Św. Wojciecha, Radosław Krawczyk, poinformował w osobistej rozmowie Pana Piotra Cywińskiego, Przewodniczącego Rady Forum Św. Wojciecha o wycofaniu się Ruchu z uczestnictwa w Forum.”

Powyższą informację i oświadczenie przekazuje jako dotychczasowy przedstawiciel RRN w Forum z prośba o ewentualne przedstawienie czytelnikom Internetowej Gazety Katolików.

Z wyrazami szacunku,

Radosław Krawczyk