Strona główna
Internetowej
Gazety Katolików
Ale Pana uhonorowali! Artykuł na ponad 10 stron w „Więzi"! Samego Nosowskiego! O Pana książce „Tak, tak - nie, nie". Najbardziej mi się podobał fragment:
„...wolność dla zwolenników Radia Maryja do napominania innych katolików (także hierarchów), nie ma jednak zastosowania w odwrotną stronę. W całej książce nie ma bowiem ani jednego zdania o tym, że jakakolwiek krytyka pod adresem stacji redemptorystów okazała się słuszna, trafna, pozwoliła skorygować istniejące błędy."
Oczywiście, jak powszechnie wiadomo, sam Nosowski znany jest z tego, że raz na kwartał czyni publiczny rachunek sumienia z działania „Więzi". Jest to szczególnie komiczny cytat, bo zamieszczony w piśmie, które ma na swoim koncie opublikowanie artykułu Tadeusza Mazowieckiego wymierzonego przeciw biskupowi Kaczmarkowi, w czasie gdy komuniści wytoczyli mu polityczny proces. „Napominanie innych katolików" też dotychczas wydawało mi się być specjalnością pism liberalnych typu „Więź" - nie wspominając już o napominaniu hierarchów - gdy tylko ktoś zabrał głos z katolickiego punktu widzenia, w „Więzi", „Tygodniku Powszechnym" itp. zawsze mógł się spodziewać uczonej diagnozy, że miesza się do polityki. Co innego popieranie przez biskupów UE - to tylko realizowanie wskazówek Papieża.
Nosowski wstawia się również za środowiskiem Christianitas i Frondy - że nie mają wstępu do Radia Maryja. Za to w tym samym numerze „Więzi", w dyskusji na temat potrzeby zwołania soboru, występuje dr Milcarek.
Z tym nowym soborem to zresztą też sprawa ciekawa. Głosy o nim pojawiają się coraz częściej. Np. ostatnio J. Gowin w „Rzeczpospolitej" 7 grudnia 2002 roku, czy kilka dni wcześniej E. Czaczkowska. Oni chyba liczą na to, że jak przyjdzie nowy Papież, to go zwoła. Np. Milcarek twierdzi, że sobór warto zwołać, by dał on legalną wykładnię poprzedniego. Ja tam się dokładnie na historii Kościoła nie znam, ale jest w tym dla mnie coś dziwacznego. Jeżeli sobory zwoływano po to, żeby orzekły one o pewnych dogmatach, to nie po to, by na kolejnych soborach je interpretować. Co Pan o tym sądzi? Może Gazeta Katolików powinna zabrać głos w tej sprawie? W dyskusji opublikowanej przez „Więź" oprócz Milcarka głos zabrał x. Skowronek powiedział m. in. "Od siebie dodałbym jeszcze inne tematy do przedyskutowania: kapłaństwo kobiet, celibat, międzyreligijne dialogi, wspólnota Eucharystyczna czy co najmniej wzajemna gościnność eucharystyczna w poszczególnych Kościołach chrześcijańskich. Jest też problem, którego nie da się rozwiązać na szczeblu żadnego Kościoła partykularnego, mianowicie eskalacja światowego terroryzmu". Przecież to jawne herezje (swoją drogą ciekawe, że Milcarek nie zaprotestował...).

Ludwik Skurzak
Edward Lheński