Strona główna
Internetowej
Gazety Katolików

Stanisław Krajski
Kto jest głównym ideologiem Radia Maryja ?


W „Tygodniku Powszechnym" nr 10 z 19 marca 2003 r. można przeczytać, w materiale Sebastiana Dudy poświęconym Radiu Maryja, że „Krajski jest głównym ideologiem społecznym toruńskiej rozgłośni". Bardzo to, z jednej strony, miłe, z drugiej zaś, obraźliwe. Określenie bowiem „ideolog" kojarzy się raczej z formacją polityczną i to lewicową niż z katolickim radiem. Z drugiej strony trzeba jednak Dudę zrozumieć. „Tygodnik Powszechny" zawsze miał charakter ideologiczny, a dziś tajemnicą poliszynela jest, że również lewicowy. Zawsze roiło się tam od ideologów.
Przytoczone zdanie skłania jednak do pewnej refleksji. Można by tu zadać pytanie - kto jest głównym „ideologiem" Radia Maryja? Pytanie to można by też sformułować nieco inaczej - kto tworzy idee dla Radia Maryja, kto wyznacza jego kurs?
Odpowiedź wydaje się być oczywista - takim „ideologiem" jest Maryja - Królowa Polski. Ojciec Rydzyk jest, jeżeli tak można powiedzieć, Jej przybocznym - Wyrazicielem i Przekazicielem Jej woli. Niżej podpisany jest zaś tylko jednym z tysięcy, którzy pragną być Jej Rycerzami.
Kiedyś ks. Karolak będący opiekunem ruchu Totus Tuus (obecnie jest proboszczem na Litwie) poprosił mnie abym wygłosił dla tego ruchu referat pt. „Maryjność mężczyzn". Moja refleksja była krótka. Wnioski błyskawiczne. Jesteśmy Rycerzami Matki Bożej Królowej Polski. Mamy Jej bronić, realizować Jej wolę, budować Kościół i Polskę według Jej wskazań, walczyć w obronie Jej Królestwa i pracować dla Niego, wciąż wszędzie je budować. To były, w wielkim skrócie, podstawowe tezy mojego referatu. Nie odpowiedziałem w nim jednak na jedno fundamentalne pytanie: w jaki sposób to, konkretnie, robić.
Dziś odpowiedź na to pytanie jest, w znacznej mierze, bardzo prosta.
Wskazuje ją Radio Maryja. Można zapoznać się z nią w trakcie lektury wypowiedzi Ojca Dyrektora zawartych w książce „Tak, tak, nie, nie".