Strona główna
Internetowej
Gazety Katolików


Wizerunek Cudownego Krzyża, który w zbrodniczy sposób został podziurawiony kulami w lipcu 1944 r. przez Bertę Bauer - polityczną wychowawczynię młodzieży z Hitlerjugend. Parę godzin po świętokradczej strzelaninie Berta Bauer zginęła od serii pocisków z nierozpoznanego samolotu.
Krzyż znajduję się na terenie Sanktuarium w Licheniu, gdzie odbiera cześć obraz Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski. Jej powierzamy siebie i wszystkie sprawy naszej Ojczyzny.