Strona główna
Internetowej
Gazety Katolików

Stanisław Krajski

Półprawda ma krótkie nogi

Przypomnijmy (pisałem już o tym w materiale pt. „Kapelani Unii Europejskiej”), że pod koniec października 2002 r. pojawiła się w internecie nowa strona – Serwis „Kościół – Europa”. Jest to: „Serwis realizowany pod patronatem Zespołu Doradców ds. Unii Europejskiej przy Konferencji Episkopatu Polski”.

Ze strony tej dowiadujemy się, że: „Koordynatorem i konsultantem projektu jest o. Bogusław Trzeciak SI (...) Szef Zespołu Doradców ds. Unii Europejskiej przy Konferencji Episkopatu Polski, współautor programu informowania o integracji europejskiej w Kościele katolickim w Polsce”; „Nasz serwis ukazuje się w ramach programu informowania o integracji europejskiej w Kościele katolickim w Polsce przy wsparciu finansowym Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce ze środków celowych na informację o zasadach integracji europejskiej”.

Jej redaktorzy głoszą: „Uważamy, że: Kościół nie powinien być angażowany do akcji propagowania integracji Polski z Unią Europejską”.

Cóż więc takiego sami robią na swojej, finansowanej przez Unię Europejską, stronie internetowej?

Oni „tylko”, jak twierdzą, „uczestniczą w informowaniu o Unii i konsekwencjach jej poszerzenia” oraz „biorą udział w publicznej debacie o integracji europejskiej i przyszłości Unii Europejskiej oraz o miejscu Polski w jej strukturach”.

Robią to, bo Kościół „ma prawo” informować o UE i koniecznie powinien brać udział w takiej dyskusji.

Półprawda, mówiąc delikatnie, ma krótkie nogi i prawda wylazła niejako sama na wierzch.

Na stronie tej jest plik pt. „Inauguracja działalności Forum Świętego Wojciecha” promujący tę inicjatywę. Dowiadujemy się z niego: „1 października w Warszawie zawiązało się Forum Świętego Wojciecha, które w swoim założeniu ma stać się forum refleksji nad kształtem przyszłej Europy. Jego działalność ma stanowić także wkład polskiego chrześcijaństwa w budowanie jedności kontynentu. Zebranie założycielskie i wybory władz Forum miały miejsce w siedzibie warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Przewodniczącym Forum został Piotr Cywiński, a jego zastępcą - Radosław Krawczyk. Jeden z inicjatorów pomysłu Marcin Przeciszewski podkreślił, że Forum nie jest zgromadzeniem euroentuzjastów i zaprasza do swych prac także tych, którzy mają mnóstwo wątpliwości, oraz że nie może zabraknąć polskich katolików w dyskusji o przyszłości Unii Europejskiej. (...) Z ramienia Konferencji Episkopatu Polski patronem inicjatywy został abp Henryk Muszyński. Forum Świętego Wojciecha tworzą m.in.: Krajowa Rada Katolików Świeckich, Akcja Katolicka archidiecezji warszawskiej, Ruch Rodzin Nazaretańskich, dominikańskie „Espaces”, Towarzystwo „Więź”, Ruch Światło-Życie, Fundacja Kultury Chrześcijańskiej „Znak”, jezuickie „OCIPE”, warszawski KIK, Katolicka Agencja Informacyjna oraz Stowarzyszenie Wydawców Katolickich”.

Forum Świętego Wojciecha niedługo utrzymało się w powyższym składzie. Ostatnio specjalne oświadczenia wydała Akcja Katolicka archidiecezji warszawskiej. Tak pisze o tym KAI 8.11.2002 r.: „Akcja Katolicka Archidiecezji Warszawskiej wystąpiła z Forum Świętego Wojciecha. Zdaniem prezesa Akcji, Forum już opowiada się za wstąpieniem Polski do UE. (...) Jak tłumaczy prezes warszawskiej Akcji Katolickiej Krzysztof Kalinowski, głównym powodem wystąpienia jest niedawna publikacja przez Radę Forum Św. Wojciecha listu otwartego do Irlandczyków w sprawie referendum nt. Traktatu Nicejskiego. Sytuuje to Forum Świętego Wojciecha jako formację o już zdeterminowanym stanowisku w tej, jakże ważnej sprawie; tłumaczy KAI Kalinowski. Dodał również, że nie oddaje to prawdy o stanowisku poszczególnych ruchów i organizacji”.

Co ciekawe szef Forum dalej przeczy, jak podaje KAI, temu, że Forum opowiada się za integracją Polski z Unią Europejską choć list ten zawiera apel Rady Forum o, jak czytamy w komunikacie KAI, „poparcie starań Polski o integrację z Unią Europejską”. Takie zapieranie się jest już śmieszne i żałosne.

W swoim pierwszym materiale na temat serwisu „Kościół-Europa” napisałem, między innymi: „Na stronie pada słowo Episkopat. Z lektury zdań, w których to słowo się pojawia wynikałoby wprost, że strona ta jest nie tylko za wiedzą i zgodą Episkopatu, ale i z jego inicjatywy? Co na to Księża Biskupi? (nie mówię o Pieronku czy Gocłowskim) Sądzę, że dalsze ich milczenie w tej sprawie i w innych podobnych sprawach doprowadziłoby wiernych do przekonania, że są jak Piłat. Nic nie robiąc, nic nie mówiąc umywają ręce i maja czyste sumienia. Czy na pewno w takiej sytuacji ich sumienia można by uznać za czyste? Czy nie powinniśmy poznać ich stanowiska z ich wypowiedzi? Czy dalszego ich milczenia nie będzie trzeba interpretować jako zgody na działanie eurobiskupów i jako, w efekcie, wsparcia takiego działania?”

Okazuje się, że biskupi przerywają to milczenie. Pierwszy był metropolita przemyski abp Michalik, który na płockim sympozjum o życiu duchowym w epoce postsekularnej głosząc referat zatytułowany „Blaski i cienie polskiego katolicyzmu” powiedział. „Niezdrowe, typowo polityczne zainteresowanie widać wobec Unii Europejskiej, czego przykładem jest powołane niedawno Forum Świętego Wojciecha zrzeszające grupy katolickie”. (do tego wystąpienia Arcybiskupa jeszcze powrócimy w innym materiale).

Tutaj zaś powróćmy do Forum Świętego Wojciecha. Większość środowisk do niego należących jest w taki czy inny sposób związaną z „Tygodnikiem Powszechnym” i „Gazetą Wyborczą” katolewicą. Dziwi tylko obecność w nim Stowarzyszenia Wydawców Katolickich i Ruchu Światło-Życie.

SWK zostało, co prawda założone przez tych Marianów, który ustawił i poinstruował mający do niedawna wielką władzę w tym zgromadzeniu obecny redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego” ks. Boniecki. Jednak oprócz tych Marianów w stowarzyszeniu jest wiele porządnych, jak by się wydawało, katolickich oficyn wydawniczych takich choćby jak: APOSTOLICUM Wydawnictwo Księży Pallotynów, BERNARDINUM - Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej, Pelplin, Edycja świętego Pawła, Częstochowa, MICHALINEUM Wydawnictwo Księży Michaelitów, Marki, PALLOTTINUM Wydawnictwo Księży Pallotynów, POMOC Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa, Częstochowa, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Sandomierskie Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz - Towarzystwo Naukowe KUL, TYNIEC Wydawnictwo Ojców Benedyktynów, Kraków ,VERBINUM Wydawnictwo Księży Werbistów, Warszawa, Wydawnictwo Archidiecezji Łódzkiej, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Wydawnictwo Księży Misjonarzy, Kraków, Wydawnictwo Księży Saletynów „La Salette”, Kraków, Wydawnictwo M, Kraków, Wydawnictwo Ojców Pijarów, Kraków, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego. Warszawa.

Czy wymienieni wyżej wydawcy wiedzą, że wspierają integrację Polski z Unią Europejską i, że zostali za to skrytykowani przez Abpa Józefa Michalika? Czy wiedzą o tym np. Siostry Loretanki? Wątpię. Trzeba by się z nimi skontaktować i zadać im takie pytanie.

Oto ich adresy emailowe (te, które udało mi się zdobyć): info@apostolicum.pl; bernardinum@bernardinum.csc.pl; edycja@pasulus.pl; sekret@kul.lublin.pl; tnkul@kul.lublin.pl; marketing@wds.pl (Sandomierskie); wydm@wydm.pol (Wydawnictwo „M”) wydawnictwo@medziugorie.pl (pijarzy); pallotinum@pallotinum.pl; wydsalet@kr.onet.pl; wydroliników@diecezja.wloclawek.pl; wydawnictwo@benedyktyni.pl; verbinum@wa.onet.pl; pomoc@cz.onet.pl; awl@archidiecezja.lodz.pl; wydsal@2a.pl (salezjanie); loretanki@qdnet.pl; wydawnictwo@uksw.edu.pl.

Udało mi się telefonicznie skontaktować z siostrami Loretankami. O tym, że Stowarzyszenie Wydawców Katolickich, którego są członkiem należy do Forum Świętego Wojciecha nic nie wiedziały.

A co z ruchem Światło-Życie? Cóż by na to powiedział śp. Blachnicki? Czyżby Światło-Życie porzuciło Ewangelię, liturgię i Oazy i zaczyna się przekształcać w katolewicowy ZMS? Po co się mieszacie w takie sprawy? A może, co jest bardzo prawdopodobne, to tylko inicjatywa rozpolitykowanej eurogrupki, która cicho liczy na to, że spadnie jej jakiś eurogrosz? Może reszta o tym nie wie?

Oto e-mail do Wydawnictwa Światło-Życie (które, oczywiście jest też członkiem Stowarzyszenia Wydawców Katolickich): ifb@oaza.org.pl.

No cóż. Dalsze milczenie wymienionych wydawnictw i ruchu Światło-Życie może oznaczać tylko jedno: zaangażowanie w inicjatywę wspierania integracji Polski z Unią Europejską, zaangażowanie w politykę po stronie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Platformy Obywatelskiej i Unii Wolności.

Ostatnio nawet Jarosław Kaczyński odniósł się krytycznie do takiej integracji. W „Rzeczpospolitej” z 12.11.2002 r. czytamy: „Zdaniem lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego wynik tych wyborów pokazuje wzrost poparcia dla formacji radykalnych i powinien być ostrzeżeniem dla rządzących. To ostrzeżenie jest bardzo ważne w kontekście wchodzenia Polski do Unii Europejskiej. Jeżeli to wejście ma się odbyć na warunkach, o jakich teraz słyszymy, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że kolejne wybory wygrają radykałowie. Trzeba odrzucić dogmat, że w 2004 roku musimy przystąpić do Unii. Według mnie na tych warunkach nie powinniśmy wchodzić – mówi Jarosław Kaczyński”.