Strona główna
Internetowej
Gazety Katolików

 

20.08.2010 21.00

KRZYZ, APEL JASNOGORSKI I MODLITWY Z UDZIALEM KS. STANISLAWA MALKOWSKIEGO

1/

http://www.youtube.com/watch?v=vSgxILoxGr0

 

2/

http://www.youtube.com/watch?v=BnbhzX4AqXw

 

3/

http://www.youtube.com/watch?v=1yIzokVnEBo

 

4/

http://www.youtube.com/watch?v=ka2xz4IWgo4

 

5/

http://www.youtube.com/watch?v=kmyx2UrmLlM

 

 

OBRONA KRZYŻA OKIEM POLSKIEGO REPORTAŻU

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-RZR6cQFoz8

 

obrona krzyża św. pred laickimi barbarzyńcami liberalnymi

 

http://www.youtube.com/watch?v=nzDc60hHLqc