Strona główna
Internetowej
Gazety Katolików

Stanisław Krajski

Już cuchnie

Nie tylko jedno Radio Józef wzięło unijne pieniądze i zobowiązało się realizować ideologiczne i manipulacyjne wskazania Komitetu Integracji Europejskiej. Znalazły się też inne, co prawda nieliczne, instytucje „katolickie”, które też się połaszczyły.

Oto ich lista:
RADIO PLUS KIELCE
Radio "VIA" Katolickie radio Rzeszów
Katolickie Radio PLUS
Radio PLUS Opole

Być może połaszczyło się więcej, ale nie dostali pieniędzy. Wiele wniosków o dotacje bowiem odrzucono.
A przecież jest takie przykazanie: „Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną”.
Na to słyszy się coraz częściej; „Pieniądze nie śmierdzą”.

Św. Bernard z Clairvoux charakteryzując pewne apogeum grzechu użył z zaczerpniętego z Ewangelii sformułowania odnoszącego się do Łazarza: „Już cuchnie”. Dymy szatańskie też cuchną, a jak mówił papież Paweł VI wtargnęły nawet do Watykanu. Po Polsce też już zaczynają się snuć.