Strona główna
Internetowej
Gazety Katolików

Kochana Mirko !
Tobie ten wiersz dedykuje z pragnieniem by się przyczynił do większej Chwały Bożej i dla naszego pożytku a szczególnie naszej umiłowanej Ojczyzny.
Szczęść Boże.
s. Krystyna Skierka

W  BLASKU  KRZYŻA

 

 

Chryste!

Czy w świątyni ludzkimi rękami zbudowanej zostałeś ukrzyżowany?               

Choć tam Jesteś – szczególnie uobecniany i wysławiany.

Czy gdzieś w ukryciu do dołu wrzucony?

Otórz  nie!

W miejscu przestronnym…wysoko wzniesionym-na gorze Kalwari,

By  wszyscy widzieli.

 

Rękami oprawców przybity do krzyża i podniesiony dla pokazania:

Żeś złoczyńca, Żeś zhańbiony, opluty, wzgardzony, i ośmieszony.

Tymczasem prawdziwie wywyższony

A Twoje wywyższenie w poniżeniu zajaśniało blaskiem Prawdy:

Żeś prawdziwym człowiekiem, Żeś prawdziwym Bogiem.

Zajaśniało blaskiem naszego odkupienia.

Blaskiem  ZMARTWYCHWSTANIA

 

Na oczach świata ukrzyżowany, wysoko wzniesiony w przestrzeni wieków-

Pociągasz  wciąż rzesze całe – serca człowiecze.

Wpierw  dajesz siebie w wieczerniku swoim uczniom – oni poznali Ciebie

I uwierzyli Żeś Mesjasz Syn Boga Żywego.

I dajesz  siebie na pokarm, byśmy  zjednoczyli się z Tobą

A przez Ciebie z Bogiem Ojcem w Duchu Świętym.

Już  tu i na zawsze w niebie.

 

Zjednoczenie to dokonuje się przez  krzyż Twój o Chryste.

Eucharystia i Krzyż-ta sama jedyna ofiara-zbawcza-Miłość do końca.

Eucharystia –wieczernik-Sakrament Miłości-Bożej obecności.

Krzyż –znak  Miłości-ofiary,poświęcenia, przebaczenia…

Dla ludzi  całego świata – każdego człowieka.

 

Pod krzyżem Matka Twoja o Chryste stała i uczeń umiłowany,

Były też inne kobiety i jeszcze ci co wykrzykiwali-

Ich krzyk roznosi się aż do tej pory.

To tu stając pod tym krzyżem-Chrystusowym,

Który dla jednych jest głupstwem, dla innych zgorszeniem.

Dla tych zaś, którzy  poznali i uwierzyli odwiecznej Miłości-

Mocą Bożą do zbawienia-drzwiami do nieba.

 

Tu bowiem pod tym krzyżem pierzchają wszelkie złe moce.

A Chrystusowi otwierają się drzwi – serca na ościerz,

Kluczem Miłości-spojrzeniem.

To załopocze  wyrzutem sumienia - niewinnie przelanej krwi,

Wglądem w sumienie-w  Prawdy  promieniu  świetlanym.

 

Tu  przy tym krzyżu – Chrystusowym,

Kruszą się serca najzatwardzialszych grzeszników.

Tu doznają ukojenia, pocieszenia,

Mocy do wejścia przez Sakramenta na drogę zbawienia-przebaczenia

I uzdrowienia.

 

Ośmielę się powiedzieć i wyznać z Bożego przynaglenia,

Że w tej jedynej ofierze –w krzyżu Chrystusa –mają swój udział cierpienia

Nasi polegli tam opodal Katania w Smoleńsku i innych miejscach każni.

 

Zgineli bo miłowali Ojczyznę,

Niektórzy  z  nich rzuceni na  żertwę jak kamienie na szaniec.

Zgineli za Prawdę-Boga, honor, Ojczyznę.

 

Toteż  ich krzyż cierpienia włączony w Chrystusowy-

Winien  się wznosić  jako znak odkupienia na szczytnym miejscu-

Honorowym, tuż  przy  Pałacu na szlaku  Królewskim,

By  widzieli –nie tylko Polacy  a  całego świata Ludy i Narody

I zdumieli uwolnieni z wszelkiego zła i przemocy.

 

Coby  swym blaskiem opromieniał mroki pałacowe

A rozjaśniał ciemności nagromadzone.

Cicho swym milczeniem wskazywał szczytne cele,

O prawe i sprawiedliwe rządy i sądy przynaglał sumienie.

By  mówił przebaczam tobie-idz pokaż się Kapłanowi-

Mojemu  powiernikowi.

 

Coby  wszyscy Polacy sobie przypominali,

Że tylko pod tym znakiem, tylko pod tym krzyżem

Polska jest Polską a Polak Polakiem.

I to pamiętaj Narodzie kochany –zapomnieć się nie waż.

„Zbawienie przyszło przez krzyż…” Ty masz swój udział.

Dlatego nie lękaj się tych co ciało zabijają  a pięknego Ducha Narodu-

Ducha Chrystusowego zabić nie mogą.

 

Świat w BLASKU  KRZYŻA zostanie przemieniony,

Na prośbę Narodu za przyczyną Niepokalanej Maryji  zawsze Dziewicy-

BOGARODZICY

 

 

11.08.2010