Strona główna
Internetowej
Gazety Katolików

Szanowny Pan
Robert Kwiatkowski
Prezes T.V.P. S.A.
dzial.kontaktow.z.widzami@tvp.pl

Szanowny Panie,

My, niżej podpisani, stanowczo protestujemy przeciwko zaplanowanej akcji szkalowania Radia Maryja, w którą włączyła się Telewizja Polska filmem dokumentalnym p. Jerzego Morawskiego pt.: "Imperium Ojca Rydzyka". Kolejny raz kierowana przez Pana telewizja sprzyniewierza się misji informowania społeczeństwa serwując mu kłamstwa i manipulacje. Protestujemy przeciw wydawaniu płaconego przez nas abonamentu na filmy robione ukrytą kamerą, w stylu prowokacji policyjnej. Poważnie zastanawiamy się, czy dalej możemy współfinansować instytucję szkodzącą żywotnym interesom Polski.

Opanowane przez byłych aparatczyków pzpr-owskich media dążą do monopolu w dziedzinie informacji, tak, aby ukryć przed Narodem niewygodną prawdę o nieudacznym rządzeniu Polską przez Pańskich mocodawców z SLD, a szczególnie - wyczerpujących znamiona zdrady stanu warunków przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Stąd pewnie wypływa niechęć do Radia Maryja - jedynego masowego, obiektywnego i patriotycznego środka przekazu w naszej Ojczyźnie. Radio jest wyrzutem sumienia u wszystkich medialnych oszczerców, ponieważ spełnia tę misję, od której oni (w tym TVP) odeszli. Nie tylko informuje o sprawach bieżących, ale także - poprzez inne inicjatywy - kształci młodzież i dorosłych, uświadamiając im, czemu mają być dumni ze swej katolickości i polskości, gwarantujących przynależność do europejskiej rodziny.

Jednak Radio Maryja ma przede wszystkim wymiar religijny. Głosi i objaśnia Dobrą Nowinę, którą Pan Jezus przekazał Kościołowi katolickiemu. Jednoczy codziennie miliony ludzi na modlitwie, stanowiąc najlepszą oznakę powszechności Kościoła. Uświęca dusze i daje im nadzieję i pocieszenie.

Z wymienionych powyżej powodów deklarujemy swe pełne poparcie dla dzieła Radia Maryja i składamy serdeczne "Bóg zapłać" Ojcu Tadeuszowi Rydzykowi CssR za sprawne kierowanie Radiem. Nie pozwolimy, aby to wielkie dobro zostało zaprzepaszczone.

Pozwalamy sobie postawić na koniec pytanie o źródło nienawiści wobec Radia. Co bardziej przeszkadza jego wrogom: czy rzetelne, wyważone i wiarygodne informacje, czy może powtarzane przy każdym Różańcu modlitwy w intencji nawrócenia wrogów Kościoła ?

Rodzina Buszewskich

 

Od redakcji: Redakcja IGK zachęca czytelników do złożenia swojego podpisu pod tym listem - skopiowania i wysłania go pocztą lub e-mailem do TVP S.A.