Strona główna
Internetowej
Gazety Katolików

ANTYKWARIAT

Mamy dziś do czynienia z nowym wynarodowieniem. Jesteśmy odcinani od polskiej kultury. Polska kultura nie jest też żywa. Polacy z nią nie obcują i jej nie tworzą. Dotyka to szczególnie młodych. Jednym z podstawowych warunków zachowania tożsamości narodowej jest kontakt z polska literaturą piękną i tradycja zapisaną w różnego typu tekstach oraz opracowaniach historycznych. Każdy z nas powinien mieć w domu polska biblioteczkę. Wciąż do niej sięgać. Zapoznawać z nią swoje dzieci i wnuki. Chcemy ułatwić tworzenie takich biblioteczek zakładając internetowy antykwariat, w którym będzie można nabyć za przystępna cenę odpowiednie książki. Każda oferowana przez nas książka jest w sztywnej oprawie (by mogła nam służyć przez lata, a nawet pokolenia) i w dobrym stanie. Każda kosztować będzie 10.00 zł Jeśli ktoś poszukuje książek, których nie ma na poniższej liście może to nam zgłosić, a postaramy się te książki odnaleźć. Książki będą przesyłane pocztą, a płacić się będzie za nie przesyłając należne pieniądze na adres Wydawnictwa św. Tomasza z Akwinu: 02-764 Warszawa, ul. Egejska 5/24. Zamówienia proszę przysyłać za pośrednictwem naszej strony.

Obecnie w sprzedaży:

 • Bałucki, Komedie („Sąsiedzi”, „Grube ryby”, „Gęsi i gąski”)
 • Bunsch K., Wawelskie wzgórze. Powieść historyczna z czasów Łokietka.
 • Bunsch K., Zdobycie Kołobrzegu. Psie Pole (dwie „powieści piastowskie”)
 • Bunsch K., Powrotna droga („powieść piastowska”)
 • Bunsch K., Olimpias (powieść historyczna – starożytna Grecja)
 • Bunsch K., Wywołańcy („powieść piastowska”) – stron 397
 • Dąbrowska M., Gwiazda zaranna. Opowiadania.
 • Dobraczyński J., Dzieci Anny (powieść z lat pięćdziesiątych XX w.)
 • Dobraczyński J., Niezwyciężona Armada (powieść historyczna)
 • Dobraczyński J., Stworzenie i naprawa (literackie opracowanie Starego i Nowego Testamentu oraz popularny komentarz do wybranych fragmentów)
 • Dobraczyński J., A znak nie będzie mu dany (powieść współczesna – emigracja)
 • Dobraczyński J., Wyczerpać morze (powieść współczesna)
 • Domańska A., Krysia bezimienna.
 • Gąsiorowski W., Pigularz (powieść obyczajowa)
 • Gąsiorowski W., Szwoleżerowie gwardii
 • Gojawiczyńska, Ziemia Elżbiety.
 • Gomulicki W., Cudna mieszczka
 • Gomulicki J. W., Cztery wieki poezji o Warszawie. Antologia.
 • Hertz B., Ze wspomnień samowara
 • Kaden –Bandrowski J., Zawody. Zbytki (dwa zbiory wczesnych opowiadań)
 • Kaden-Bandrowski J., Czarne skrzydła. 1. Eleonora. 2. Tadeusz. (500 stron)
 • Kaden-Bandrowski J., Miasto mojej matki. Wakacje moich dzieci. Aciaki z I A i inne utwory „mniejsze”.
 • Kaden- Bandrowski J., Łuk (518 stron)
 • Kaden-Bandrowski J., Generał Barcz (390 stron)
 • Kossak Z., Przymierze (historia ze Starego Testamentu)
 • Kossak Z., Bursztyny, (opowiadania)
 • Kossak Z., Król trędowaty (powieść historyczna – Ziemia Święta – Templariusze)
 • Kossak Z., Gród nad jeziorem
 • Kraszewski J. I., Sprawa kryminalna (powieść obyczajowa)
 • Kraszewski J. I., Półdiable weneckie. Powieść od Adriatyku
 • Kraszewski J. I., W starym piecu (powieść obyczajowa)
 • Kraszewski J. I., Semko. Czasy bezkrólewia po Ludwiku. Jagiełło i Jadwiga. (stron 575)
 • Kraszewski J. I., Herod – baba. Opowiadania historyczne z XVII w (stron 595)
 • Kuncewiczowa M., Natura („księga poświęcona polskości”)
 • Kuncewiczowa M., Fantomy („księga poświecona polskości”)
 • Kuncewiczowa M., Fantasia alla pollaca (esej o Stanisławie Przybyszewskim)
 • Rozmowy z M. Kuncewiczową (drukowane przedtem w czasopismach)
 • Łoziński W., Zaklęty dwór
 • Łoziński W., Dwie noce
 • Łoziński W., Czarny Matwiej
 • Łoziński W., Nowe opowiadania imć pana Wita Narwoja
 • Makuszyński K., Skrzydlaty chłopiec
 • Makuszyński K., Awantury arabskie
 • Morcinek G., Czarna Julka
 • Nałkowska Z., Niecierpliwi (powieść obyczajowa)
 • Nałkowska Z., Romans Teresy Hennert
 • Orzeszkowa, Cham.
 • Orzeszkowa, Meir Ezofowicz
 • Orzeszkowa, Opowiadania
 • Osendowski F. A., Słoń Birrara
 • Prus B., Placówka
 • Prus, Nowele – 3 tomy.
 • Pruszyński K., Opowieści
 • Przyborowski W., Chrobry (powieść historyczna)
 • Przyborowski W., Bitwa pod Raszynem.
 • Przyborowski W., Lelum Polelum (powieść historyczna z X w.)
 • Reymont W., Fernemnty
 • Reymont W., Chłopi
 • Reymony W., Pewnego dnia i inne nowele
 • Rodziewiczówna M., Straszny dziadunio
 • Różewicz T. Teatr, 2 tomy (dramaty)
 • Sienkiewicz H., Rodzina Połanieckich
 • Sienkiewicz H., Pan Wołodyjowski
 • Sienkiewicz H., Krzyżacy (2 tomy)
 • Sieroszewski W., Ucieczka (powieść z życia Polaków na Syberii)
 • Sieroszewski W., Reportaż i wspomnienia. Publicystyka. Wiersze.
 • Sieroszewski W., Jan Guj-Tzy (zamorski diabeł) – powieść z Syberii
 • Sieroszewski W., Pan Twardost Twardowski. Czarnoksiężnik polski. Powieść historyczna (535 stron)
 • Skiba Wołody ( Władysław Sabowski), Nad poziomy (powieść z 1863 roku)
 • Szelburg-Zarębina, Wędrówka Joanny
 • Wiech, Śmiech śmiechem (600 stron)
 • Wierzyński K., Poezje (stron 596)
 • Weyssenhoff J., Soból i panna (w książce dedykacja napisana długopisem)
 • Weyssenhoff J., Sprawa Dołęgi (róg kartki tytułowej oddarty)

  Pamiętniki, wspomnienia, listy, reportaże

 • Gebethner J. Młodość wydawcy
 • Kuncewiczowa M., Klucze.
 • Langner G., Pamiętnik dorożkarza warszawskiego 1832-1852.
 • Pruszyński K., Droga wiodła przez Narwik (wspomnienia)
 • Pruszyński K, Karabela z Meschedu (i inne wspomnienia)
 • Reymont W., Listy do Wojciecha Morawskiego
 • Sienkiewicz i piękna Wielkopolanka, (Listy Sienkieiwcza do Marii Radziejowskiej i jej listy do niego)
 • Sieroszewski W., Szkice podróżnicze i wspomnienia
 • Wańkowicz M., Walczący Gryf („tropem polskości po Pomorzu”)
 • Wańkowicz M., Tworzywo
 • Wańkowicz M., Monte Cassino (670 stron)
 • Wańkowicz M., Królik i oceany
 • Wańkowicz M., Od stołpców po Kair
 • Wańkowicz M., Na tropach smętka
 • Wańkowicz M., W pępku Ameryki
 • Wańkowicz M., Atlantyk-Pacyfik
 • Zelwerowicz A., Gawędy starego komedianta.

  Książki historyczne i biografie

 • Głomb J., Człowiek z pogranicza epok (powieść o synu Heleny Modrzejewskiej sławnym budowniczym mostów w Ameryce Północnej)
 • Jankowski E., Eliza Orzeszkowa, (stron 684+zdjęcia)
 • Kiedrzyńska W., Ravensbruck – kobiecy obóz koncentracyjny
 • Kuchowicz Z., Barbara Radziwwiłłówna.
 • Ostrowska E., W Alejach spacerują „Tygrysy”, sierpień-wrzesień 1944
 • Sidorski D., Nie znam takiego monarchy (o Janie Kilińskim)
 • Tucholski Jerzy, Cichociemni (duży format, 534 strony)
 • Wojewódzki M., Akcja V-1, V-2.