Strona główna
Internetowej
Gazety Katolików


Słuchacze i Sympatycy
Radia Maryja z Berlina
Berlin 30.03.04


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Wyrażamy zdecydowany PROTEST , przeciw kolejnej "akcji" mającej na celu dyskryminację i szkalowanie Radia Maryja przez wrogów Kościoła Katolickiego i Polskiego Narodu, jakimi już niejednokrotnie okazywali się ludzie z kręgów p.Michnika, Urbana, Gieremka i s-ki! (nie ukrywali tego w wielu publikacjach,że Polacy są obiektem ich nienawiści)
Manipulacja ta wykazuje nizbicie, że kręgi rządowe wyznają dwa rodzaje prawa;
 • dla nas (i nas wspierających w.g notowań poniżej 10% Polaków).
 • oraz dla reszty Narodu, którego powinni przecież być reprezentantem i obrońcą!
  Żądamy wyjaśnienia :
 • Jak to się mogło stać, że wcześniej wydaje się decyzję pozytywną, po czym to samo gremium na pdst. informacji prasowej wyłącza nadajnik, bo 90%- wa redukcja mocy jest pozbawieniem przyznanej mu funkcji!!,
  przez specjalną powołaną w tym celu Komisję Sejmową, bo jest to jawnym pogwałceniem "wolności słowa" i dyskryminacją Katolików w ich własnym Kraju, co też jest pogwałceniem prawa Unijnego, które zabrania jakiejkolwiek, nietolerancji!
  Jeżeli ta decyzja pozostanie w mocy, należy spytać o prawdziwy sens wielkiego Hasła będącego podstawą Unii Europejskiej - Wolność, Pluralizm, Tolerancja.
  Protestu nie zaprzestaniemy aż do skutku, tj. zaniechania prześladowań Radia Maryja i doprowadzenia do równego traktowania go z innymi rozgłośniami radiowymi, w.g podpisanych umów licencyjnych!

  Do wiadomości:
  1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
  2.Radio Maryja
  3.Nasz Dziennik
  4.Prokuratura Generalna
  5.Urząd Poczty i Telekomunikacji
  6.Episkopat Polski