Strona główna
Internetowej
Gazety Katolików


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica!

Ostatnie rozstrzygnięcia jakie w ramach ratowania przed bankructwem Kościoła Berlińskiego,zapadły i zostały podane do publicznej wiadomości przez ks. Jacka Pajewskiego -Proboszcza tutejszej Polskiej Misji Katolickiej(PMK) w Berlinie-Tempelhof, nie mogą pozostać nieznane w Polsce! Dlatego piszę te słowa do Radia Maryja, jako kolejną przestrogę przed absolutnie niszczycielską siłą stojącą za plecami "Pajaców" z UE, tych nieznanych z nazwiska i funkcji, ale znanych z rzeczywistego celu jakim jakim jest zniszczenie Kościoła Katolickiego , zmiecenia z powierzchni Ziemi, raz na zawsze Nauki Jezusa Chrystusa!
Ogłoszono zadłużenie Diecezji Berlińskiej na 150 mln. € !!!, co pociąga za sobą cięcia finansowe, a te dotkną wszystkich , ale PMK w szczególności, bo likwidacji ulegną wszystkie etaty "świeckie" z organistą włącznie, a za 2-lata Gmach Kościoła pod wezwaniem św. Jana Kapistrana, a jako PMK Poświęcona została opiece Królowej Polski M B Częstochowskiej, za 2-lata jest oddany na SPRZEDAŻ! Biskup odpowiedzialny jest dzisiaj w Watykanie, jak potrafi wytłumaczyć to potworne zaniedbanie,jakim jest brak nadzoru nad stanem finansowym Diecezji Berlińskiej?!
Oto scenariusz jaki jest wytyczony, dla Kościoła Katolickiego, który poddany został regułom systemu Finansowego Państwa, czyli zrobiono kiedyś podstawy do likwidacji Katolickiego Kościoła w Niemczech, bo podporządkowanie Kościoła prawom "wolnego" rynku, jest wyrokiem śmierci dla "Organizmu" jakim jest Moralnością żyjący Kościół Katolicki, wobec sił posługujących się podstępem, kłamstwem i brutalnością nieposkramialną żadnym prawem państwowym, bo Ono (prawo) jest w rzeczywistości mieczem przeciw wszelkiej ludzkiej uczciwości!

Andrzej Ryfa z Berlina