Strona główna
Internetowej
Gazety Katolików
Stanisław Krajski
Glosa do artykułu "Akcja Katolicka na zakręcie?"


Glosa ta jest reakcją na uwagi niektórych czytelników tego artykułu. Napisałem w nim, ze, oczywiście, nie jestem znawcą ekonomii, w tym kwestii podatków. Kwestię te podjąłem z trzech powodów.
Po pierwsze, z powodu zaangażowania się w tę sprawę Akcji Katolickiej .która, moim zdaniem, jak wynikałoby to z jej statutowych zdań, powinna raczej skupić uwagę w swojej aktywności na palących problemach i zagrożeniach występujących wprost w perspektywie wiary i moralności, a nie na nie do końca jasnych i czytelnych kwestiach gospodarczych.
Po drugie, ustawa treść projektu ustawy "w sprawie bezrobocia" jawi mi się jako sprzeczna z podstawowymi zasadami klasycznej filozofii państwa i nauczania społecznego Kościoła, które nie pozwalają traktować w sposób równy wszystkich podmiotów gospodarczych o nakazują niektóre z nich preferować, a przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa rodzime i gospodarstwa rolne jak również wszystkie te przedsiębiorstwa rodzime, które są z rolnictwem związane ze względu na specyfikę rolnictwa i jego pozagospodarcze funkcje).
Po trzecie wreszcie, co wydało mi się bardzo ważne, udział w inicjatywie promowania tego projektu osób i organizacji, dla których celem jest osłabienie Kościoła i Polski powinien budzić niepokój. jeżeli osoby te i organizacje wspierają czynnie tę inicjatywę to należałoby z tego wyciągnąć wniosek, ze jej realizacja służyłaby ich interesom i celom. Nie poparłyby przecież inicjatywy wzmacniającej Polskę czy inicjatywy, która doprowadziłaby do takiej sytuacji, w której byłyby lepsze warunki dla funkcjonowania i rozwoju katolicyzmu.


24 V 2004