Strona główna
Internetowej
Gazety Katolików
List do redakcji w sprawie Akcji Katolickiej


Szanowny Panie Redaktorze,

W odpowiedzi na artykuł o Akcji Katolickiej nasuwa mi się parę refleksji z okresu jej powstawania w naszej parafii. Ksiądz, z którym dzieliłem się tymi informacjami powiedział, że nie uwierzyłby temu, gdyby sam się nie przekonał o tym, że to prawda.
Robiono wszystko, żeby oddziały w parafii nie powstały. Jak się już nie udało zablokować inicjatywy - postarano się wskutek przemyślnych zabiegów o dobór swoich ludzi. A że statut jest taki, a nie inny - mamy Akcję "proboszczów", których akceptacja jest niezbędna by kandydować do jakichkolwiek ciał. No i mamy Akcję jak widać
Prof. Bojarski również nadzwyczaj celnie wskazuje najistotniejsze punkty... Szkoda, że wszyscy o tej orientacji są w rozproszeniu...
Po swoich doświadczeniach politycznych wiązałem nadzieję z Akcją.
Niestety, ostatnie 10 lat chyba nie są sukcesem... Czy doprawdy nie możemy więcej?

Szczęść Boże.
z wyrazami szacunku
(nazwisko znane redakcji)

1.07.2004