Strona główna
Internetowej
Gazety Katolików


Rzeszów, 9 grudnia 2004 roku

Pan
Andrzej  Kalwas
Prokurator  Generalny  RP

Dzisiejsze media poinformowały o skandalicznej sytuacji, jaka powstała na skutek zachowania pani Magdaleny Środy, Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. Podczas międzynarodowej konferencji w Sztokholmie dotyczącej stosowania przemocy wobec kobiet, pani Pełnomocnik miała na niej reprezentować pogląd, iż w Polsce przemoc wobec kobiet uwarunkowana jest wpływami Kościoła Katolickiego.
Gdyby te doniesienia okazały się prawdziwe, należałoby uznać, iż doszło do obrazy uczuć religijnych. Naród, który wydał Ojca Świętego Jana Pawła II, Naród, który przetrwał dzięki swej katolickiej tożsamości i przywiązaniu do Wiary, musi się poczuć głęboko dotknięty tego typu insynuacjami. Należy również zbadać, czy oprócz naruszenia art. 196 kk nie doszło również do czynu z art. 129 kk – wypowiedz ta na pewno zaszkodziła interesom Rzeczpospolitej.
W tej sytuacji proszę o natychmiastowe wszczęcie i przeprowadzenie stosownego postępowania w tej sprawie.
Kazimierz  Jaworski
Senator  RP

Jeremi  Kafkowski
Prezes  Akcji  Katolickiej
Diecezji  Rzeszowskiej

Kazimierz  Gołojuch
Prezes  Stowarzyszenia  Rodzin  Katolickich
Diecezji  Rzeszowskiej

Rzeszów, 9 grudnia 2004 roku

Pani
Magdalena  Środa
Pełnomocnik  Rządu
do  Spraw  Równego  Statusu
Kobiet  i  Mężczyzn


Z wielkim bólem przyjąłem informacje o Pani wypowiedziach podczas sztokholmskiej konferencji dotyczącej zwalczania przemocy wobec kobiet. Wstyd mi, iż reprezentantka Rządu RP wypowiada się w ten sposób w sytuacji, gdy Głowa Kościoła Katolickiego, nasz rodak, Ojciec Święty Jan Paweł II, w swym nauczaniu wielokrotnie mówił o godności kobiety, żeby wspomnieć adhortację Familiaris Consortio.
Pani zachowanie jest upokorzeniem dla wielu Polaków. Obraziła Pani uczucia religijne dużej części Narodu. Wyrażam nadzieję, iż niezwłocznie zrezygnuje Pani z pełnionej funkcji.


Kazimierz  Jaworski
Senator  RP

Jeremi  Kafkowski
Prezes  Akcji  Katolickiej
Diecezji  Rzeszowskiej

Kazimierz  Gołojuch
Prezes  Stowarzyszenia  Rodzin  Katolickich
Diecezji  Rzeszowskiej

Rzeszów, 9 grudnia 2004 roku

Apel do organizacji katolickich

Dzisiejsze media poinformowały o skandalicznej sytuacji, jaka powstała na skutek zachowania Magdaleny Środy, Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. Podczas międzynarodowej konferencji w Sztokholmie dotyczącej przemocy wobec kobiet, Pani Pełnomocnik miała na niej reprezentować pogląd, iż w Polsce przemoc wobec kobiet uwarunkowana jest wpływami Kościoła Katolickiego.
Gdyby te doniesienia okazały się prawdziwe, należałoby uznać, iż doszło do obrazy uczuć religijnych. Naród, który wydał Ojca Świętego Jana Pawła II, Naród, który przetrwał dzięki swej katolickiej tożsamości i przywiązaniu do Wiary, musi się poczuć głęboko dotknięty tego typu insynuacjami.
Dla zaistnienia przestępstwa z art. 196 kk (obraza uczuć religijnych) koniecznym jest, by obrażone poczuło się kilka osób. Jeżeli więc macie poczucie, iż wypowiedz pani Środy godzi w wasze uczucia religijne, dajcie temu wyraz informując o tym Prokuratora Generalnego, oraz samą panią Środę, wzywając ją do natychmiastowego ustąpienia ze sprawowanego urzędu.

 • Doniesienie o popełnieniu przestępstwa, np. o treści takiej, jak złożone przeze mnie, należy kierować na adres:

  Pan
  Andrzej Kalwas
  Prokurator Generalny RP
  00-950 Warszawa
  Al. Ujazdowskie 11
  tel./ fax /22/ 521 28 88


 • Żądanie natychmiastowego ustąpienia Magdaleny Środy ze sprawowanego stanowiska należy kierować na adres:

  Pani
  Magdalena Środa
  Pełnomocnik Rządu
  do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
  00-950 Warszawa
  Al. Ujazdowskie 19
  tel. /22/ 520 08 30
  fax. /22/ 520 04 51

 • Jeżeli zdecydujecie się podjąć działania w tej sprawie, będę bardzo wdzięczny za informację:

  Biuro Senatorskie
  Kazimierza Jaworskiego
  35-033 Rzeszów
  ul. Dąbrowskiego 4/4
  tel./fax /17/ 853 58 93
  kazimierz.jaworski@polskichleb.pl


  W przyszłym roku ma przybyć do Ojczyzny Ojciec Święty Jan Paweł II. Zróbmy co możliwe, by uporządkować sprawy publiczne. Śluby wierności składane w imieniu całego Narodu przez polskich Górali nie mogą pozostać jedynie pustą deklaracją.


                                                                                                          Szczęść Boże
                                                                                                          Kazimierz Jaworski
                                                                                                          Senator RP


  9 XII 2004