strona główna
 o nas
 artykuły
 archiwum
 savoir-vivre
 przedruki
 recenzje
 polemiki
 listy do redakcji
 kulinaria dr Krajskiego
 linki
 nasza księgarnia

Stanisław Krajski
Savoir vivre i szlachetnośćCzłowiek dobrze wychowany, kierujący się filozofią savoir vivre`u to w pierwszym rzędzie człowiek szlachetny.
Szlachetność = Najwyższa Jakość (moralna, duchowa, obyczajowa, intelektualna, kulturowa, estetyczna)
Człowiek szlachetny to człowiek, który uznaje dobro za coś najbardziej pięknego i czyni je dla niego samego. Arystoteles

Elementy szlachetności są następujące:
 1. wspaniałomyślność (przeciwieństwo małostkowości duchowej);
 2. wielkoduszność - etyczna dzielność (przeciwieństwo małoduszności, która nakazuje unikać tego co wielkie)
 3. wielmożność (przeciwieństwo małostkowości materialnej, która powoduje, ze człowiek wydaje pieniądze "ze smutkiem" i tylko na to, co niezbędne materialnie);
 4. szczodrość ( jest wtedy, gdy człowiek nie kieruje w wydatkach "względem na siebie samego" i wydaje pieniądze "pięknie");
 5. hojność (człowiek hojny to taki, który "wydaje pieniądze na słuszne cele, w odpowiedniej ilości i w odpowiednim czasie");
 6. prawość (człowiek prawy to człowiek posiadający trwałą dyspozycję do postępowania w najwyższym stopniu sprawiedliwego);
 7. posiadanie honoru;
 8. wyrozumiałość;
 9. ustępliwość;
 10. łagodność;
 11. takt;
 12. grzeczność;
 13. opanowanie;
 14. życzliwość;
 15. szczerość;
 16. postawa przyjazna;
 17. rycerskość;
 18. skromność;
 19. dyskrecja;
 20. elegancja;26 I 2006