Strona główna
Internetowej
Gazety Katolików
Stanisław Krajski
Poglądy i program Abpa Stanisława Wielgusa


Poniższy materiał został opracowany w oparciu o materiał znajdujący się na stronie internetowej KAI pt „Abp Stanisław Wielgus - nowy metropolita warszawski”
 1. Choć jest pełen respektu dla żywych praktyk religijnych w Polsce, to krytycznie ocenia stan naszego katolicyzmu. "Choć Polska jest krajem chrześcijańskim od 1000 lat - to obserwujemy groźny analfabetyzm religijny. Wielu z polskich katolików nie zna podstawowych prawd wiary. Duża ich część pozostaje na poziomie praktykowania obyczaju religijnego. Chrystus tymczasem nie jest obyczajem. Jest drogą, prawdą i życiem. To musi być rdzeniem wiary. Potrzebne jest tu intelektualne umocnienie wiary"
 2. "Bardzo ważna jest katecheza dorosłych”.
 3. Priorytetem powinna być troska o rodzinę i małżeństwo.
 4. "W naszych czasach i na naszych oczach rodzi się nowy totalitaryzm - totalitaryzm bezideowości, którego wyznawcy narzucają swój ateizm narodom Europy. Czynią to przy pomocy przeciwnego Bożym przykazaniom prawa i posłusznych mediów. Chcą zbudować wolność, dążą do zniewolenia ludzi grzechem. W tej walce, podobnie jak przez całe dzieje, zwracajmy się do Matki Bożej".
 5. Wśród zagrożeń abp Wielgus wymienia też "Nową lewicę", która kwestionuje powinność człowieka na korzyść absolutnej, niczym nie ograniczonej wolności. "Jej przedstawiciele pragną zbudować raj na ziemi poprzez mocne przeżycia i seks, który stał się surogatem nieba".
 6. "Europa będzie dla nas wszystkich jednakowo przyjaznym domem, jeśli będzie wspólnotą ojczyzn, autentycznie kochanych przez swoich mieszkańców"
 7. Polska nie jest niczyją prywatną własnością. Wielkie zło jest skierowane przeciw naszej Ojczyźnie. Wypływa z egoistycznych pobudek działania niszczące patriotyzm, burzące narodowe wartości i profanujące narodowe świętości. w imię fałszywej wolności depcze się w naszym kraju uczucia patriotyczne i religijne, a także usuwa się z języka przekazu medialnego sformułowania mogące mieć konotację patriotyczną. "W zamian za to bez żenady używane są słowa najbardziej obrzydliwe i wulgarne".
 8. Słusznym postulatem jest walka z korupcją czy postulat oczyszczenia państwa.
 9. Należy zaostrzyć zapisy Konstytucji RP w dziedzinie ochrony życia ludzkiego przed narodzeniem. "Według mojego przekonania należy taki zapis wprowadzić. Zasadami moralnymi nie można kupczyć w imię tak czy inaczej pojmowanego kompromisu. Kościół w sprawach wiary i moralności nie może dostosowywać się do otaczającego świata. "Krzyż stoi chociaż świat się obraca".
 10. "Istotne jest zbudowanie w Polsce modelu relacji między państwem a Kościołem na oparciu o dialog i współpracę, a nie w oparciu o zasadę separacji. Pozytywne funkcjonowanie takiego modelu będzie mieć znaczenie w toczącej się w Europie dyskusji wokół kształtu państwa i miejsca w nim religii".
 11. Należy wprowadzić religię jako jeden z przedmiotów maturalnych.
 12. „Nie można dopuścić do zniszczenia Radia Maryja. Nie można go potępiać, gdyż jest ważnym i ogromnie zasłużonym ośrodkiem ewangelizacji".


5 I 2007