Strona główna
Internetowej
Gazety Katolików

Ludzie PO

Psychiatra dba o obronność Polski

Rząd utworzony przez Platformę Obywatelską był od lat zapowiadany jako rząd fachowców. Platformą spełniła te obietnicę w takim stopniu w jakim spełni inne swoje obietnice. Ministrem Obrony Narodowej został… psychiatra – Bogdan Klich.
W latach 1987-90 i 1992-95 pracował jako lekarz psychiatra w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. J. Babińskiego w Krakowie. W międzyczasie był specjalistą od... spraw informacji w Ośrodku Telewizji Polskiej w Krakowie, potem posłem na sejm RP, by wreszcie zostać specjalistą „w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa międzynarodowego”. Bardzo, jak można się domyśleć, zdolny człowiek, który błyskawicznie się uczy. Cóż jeszcze robił? Był działaczem Unii Wolności i założycielem Unii Demokratycznej. Bliski współpracownik Kuronia, Geremka i Mazowieckiego. Od 2001 r. był posłem i europosłem. Przez 3 lata był członkiem sejmowej Komisji Obrony Narodowej (2001-2004) przez 1 rok wiceministrem obrony narodowej (1999-2000).
Co stanowi o jego kwalifikacjach? Wydaje się, że przede wszystkim to, że jest założycielem i prezesem Instytutu Studiów Strategicznych w Krakowie. O strategii tego instytutu decydują między innymi zasiadający w jego radzie Honorowej Zbigniew Brzeziński i Andrzej Olechowski członkowie Klubu Bilderberg nazywanego przez wielu masońskim rządem światowym. Olechowski jest również członkiem Rady Fundacji Batorego oraz związanej z masońską organizacją „Czaszka i Piszczele” Komisji Trójstronnej. George Franklin stwierdza, że „Komisja Trójstronna była pomysłem Dawida Rockeffelera, ale prawdziwym architektem tej idei był Zbigniew Brzeziński”.
Instytut Studiów Strategicznych w Krakowie, którego dyrektorem była długo Anna Szymańska-Klich (żona Bogdana Klicha) jest sponsorowany przede wszystkim przez Fundację Batorego, instytucję amerykańską – German Marshall Fund of the United States oraz trzy fundacje niemieckie, których celem jest w istocie promocja interesów Niemiec – Fundację im. F. Naumanna, Fundację Konrada Adenauera oraz Fundację im. F. Eberta.
Instytut przyznaje nagrodę Semper in altum, która jest przyznawana w uznaniu szczególnych dokonań i postawy kandydata w polityce, gospodarce, kulturze lub stosunkach międzynarodowych. Jej laureatem w 2006 r. był Leszek Balcerowicz, który otrzymał ja jako wyraz uznania dla „Jego działań na rzecz dobra wspólnego”.
Stanisław Krajski
22.XI.2007