Strona główna
Internetowej
Gazety Katolików

Nie będziesz dwóm panom służył

Trafiłem w niedzielę, trochę przez przypadek, na Mszę św. u Marianów na Stegnach w Warszawie. Była to Msza dla dzieci. Głównym motywem homilii była słowa zaczerpnięte z czytanej tego dnia Ewangelii: „Nie będziesz dwóm panom służył”.
Młody ksiądz w trakcie swojego „występu” czy może lepiej „show” (bo inaczej tego nazwać nie można) ustawił przed ołtarzem niewielki stolik z tacą. Na tacy położył Chrystusa na krzyżu, a następnie wysypał na Niego z woreczka pieniądze tak, że całkowicie figurę zakryły i stwierdził, że tak robić nie można, że pieniądze nie mogą nam przysłaniać Boga. Intencje były dobre, wyczucia i szacunku dla sacrum brak. To „przedstawienie” miało wyraźne pewne znamiona profanacji.
Wiele lat temu kardynał Ratzinger napisał w jednej z książek, że nie można Mszy św. przekształcać w show. Dodajmy. Nie można służyć zarazem Bogu i… efektowi.

Stanisław Krajski
25.05.08